Szkolenia on-line

W dobie pandemii system szkoleń został zachwiany. Na szczęście wprowadziliśmy nową opcję szkoleń on-line. Pracownik odbywa szkolenie w formie e-learningu w swoim domu lub miejscu pracy ograniczając zagrożenie zakażeniem Covid-19. Otrzymuje od nas wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy do kontaku: 55 233 56 80