O firmie

ECBP prowadzi działalność w dziedzinie usług bhp i p.poż. od 1994 r. Dysponujemy zapleczem technicznym oraz wyspecjalizowaną, z długoletnim stażem pracy, kadrę wykładowców zrzeszonych w Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), NOT, urzędach, instytucjach.

Link promujący naszą firmę reklama 

Spełniamy wszystkie wymogi zawarte w:

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) (Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420),
 2. Przepisach podatkowych w sprawie prowadzenia działalności zwolnionej z podatku VAT,
 3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. ewidencyjnym U.P. 2.28/00014/2006.

Współpracujemy z PIP, PIS, PSP, UDT, TDT, WOŚ, SIMP. Od wielu lat prowadzimy usługi bhp i p.poż. dla wielu pracodawców w zakładzie obowiązków służby bhp oraz usługi zlecone. Około kilka tysięcy firm może potwierdzić nasz profesjonalizm, wysokie kwalifikacje, prestiż, a tym samym zadowolenie klientów z naszych usług. Biorąc powyższe pod uwagę dbamy by nasze usługi były zawsze profesjonalne, co daje nam pozycję lidera na rynku.

Posiadamy, nadany przez DNV, Certyfikat nr 034/S01 Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństw ISRS w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Klientami DNV na świecie są:

 • ABB,
 • HEWLETT-PACKARD,
 • BAYER,
 • ERICCSSON,
 • HITACHI,
 • NASA,
 • NOKIA,
 • SAS,
 • STATOIL
 • itp.

 

Henryk Kowalski

o sobie jako cenionym fachofcem, dobrym pracodawcom oraz lubianym człowiekiem

Wykształcenie:

 • dyplom ukończenia studiów o specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - tytuł zawodowy licencjat bhp,
 • dyplom technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dyplom technika mechanika,
 • dyplom mistrza.

Kursy, szkolenia, certyfikaty:

 • Auditor DNV międzynarodowego systemu zarządzania bezpieczeńśtwem i higieną pracy ISRS - obejmujące ISO, Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Ochrona Środowiska,
 • Inspektor ochrony przeciwpożarowej,
 • Ratownik dorogwy.

Doświadczenie zawodowe:

 • Do 1993 roku praca w zawodach,
 • Od 1994 roku jako inspektor bhp,
 • Od 1997 roku własna działalność gospodarcza w zakresie szkoleń i usług bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie edukacji dla pracodawców i pracowników różnych specjalności zawodowych, społecznych inspektorów pracy, osób pełniących obowiązki służb bhp w zakładach na stanowiskach inspektorów oraz specjalistów bhp.

Ostatnio realizowane szkolenia dla pracowników: portu wojennego w Gdyni, lotnictwa - okręg Bydgoski, północnych wojsk lądowych. Wykonywanie zadań służby bhp w firmach z różnych branż m. in.: OLPP bazy paliw utrzymujące rezerwy krajowe, branża górnicza (Decyzja Ministerstwa Gospodarki Departament Górnictwa weryfikująca kwalifikacje), pełnienie obowiązków koordynatora budowy odelewni Elbląskiej, itp.

Zainteresowania:

 • Kreowanie swojego wizerunku zawodu pracowników służb bhp we współpracy z CIOP, Stowarzyszeniami służb bhp, PIP, PIS, UDT, wydawnictwami: Przyjaciel Przy Pracy, Praca i Zdrowie itp.,
 • Działalność gospodarczo-społeczno-zawodowa - Przewodniczący - Krajowy Związek Zawodowy Inżynierów I Techników Bezpieczeństwa I Higieny Pracy,
 • Przekazywanie wiedzy i doświadczenia absolwentom studiów bhp - umożliwienie odbycia, nauczenia nowego słownictwa i pojęcia prawa, które znam literalnie,
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich,
 • Członek Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,
 • Autor cenionych, wykonanych ze smakiem i autoryzowanych prezentacji multimedialnych,
 • Modelarstwo - klasa C - żaglowców z okresu baroku.