Wykształcenie:

-                dyplom ukończenia studiów na kierunku Administracja w specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – tytuł zawodowy licencjat,

-  dyplom technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

-  dyplom technika mechanika.

Kursy, szkolenia, certyfikaty.

-                                                                                                                Kurs okresowy służby bhp,

-                                                                                                                Szkolenie okresowe inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

-                Kurs auditora DNV Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

-                Szkolenie Zakładowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Pracy DNV, w systemie ISRS - Międzynarodowego systemu oceny bezpieczeństwa pracy obejmujące (ISO, Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Ochrona Środowiska)

-                                                                                                                Szkolenie dla ratowników drogowych.

 

Doświadczenie zawodowe:

-         Do  1993  roku praca w zawodach technicznych,

-         Od  1994  jako inspektor bhp – kierownik produkcji w zakładach meblowych Stanbor w Elblągu,

-         Od 1997 roku jako własna działalność gospodarcza w zakresie szkoleń i usług bezpieczeństwa i higieny pracy   prowadzenie edukacji dla pracodawców i pracowników różnych specjalności zawodowych, społecznych inspektorów pracy, osób pełniących obowiązki służb bhp w zakładach na stanowiskach inspektorów oraz specjalistów bhp. Ostatnio realizowane szkolenia dla  pracowników:   portu wojennego w Gdyni, lotnictwa- okręg Bydgoski, północnych wojsk lądowych.

Wykonywanie zadań służby bhp w firmach z różnych branż  m. in.: OLPP  bazy paliw utrzymujące rezerwy krajowe, branża górnicza (Decyzja  Ministerstwa Gospodarki Departament Górnictwa weryfikująca kwalifikacje), pełnienie obowiązków koordynatora budowy odlewni Elbląskiej, aktualnie w „SACCUS” P.P.H-U Zakład Pracy Chronionej Joanna Gwoździewicz  w Elblągu oraz od października 2007 roku wykonywanie obowiązków służby bhp dla  Sądu Rejonowego w Elblągu na zasadzie specjalisty spoza zakładu pracy .

 

Umiejętności.

-         Obsługa komputera oraz programów specjalistycznych : Microsoft Word, PowerPoint, Exel, Reks Saman, Elvisa, Ocena ryzyka metodą Rick Score.

-         Umiejętność  tworzenia autorskich  prezentacji i programów szkoleniowych w dziedzinie bhp,

-         Własny dostęp do płatnych programów prawa w tym do prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z interpretacją najlepszych prawników w kraju,

-         Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

 

Znajomość języków obcych.

-         niemiecki – I stopień bez praktyki osłuchania.

 

Zainteresowania:  

-         Kreowanie wizerunku zawodu pracowników służb bhp we współpracy z CIOP, Stowarzyszeniami służb bhp, PIP, PIS, UDT, wydawnictwami: Przyjaciel Przy Pracy, Praca i Zdrowie itp.,

-         Działalność społeczno-zawodowa – Krajowy Związek Zawodowy Inżynierów I Techników Bezpieczeństwa I Higieny Pracy,

-         Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich,

-         Członek Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,

-                        Modelarstwo żaglowców z okresu Baroku oraz długie rozmowy bez konkretnego celu.