Usługi

 1. SZKOLENIA BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 2. SZKOLENIA BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.
 3. SZKOLENIA BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych. 
 4. SZKOLENIA BHP dla stanowisk inżynieryjno-technicznych (technologów, projektantów, konstruktorów).
 5. SZKOLENIA BHP dla służb BHP.
 6. SZKOLENIA BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 7. SZKOLENIA BHP z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 8. SZKOLENIA BHP wstępne (instruktaż ogólny)
 9. SZKOLENIA BHP pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 10. SZKOLENIA BHP dla osób wykonujących pracę zagranicą
 11. SZKOLENIA BHP dostępne są również w formie elektronicznej !
 1. Audyty bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Rejestry czynników szkodliwych w środowisku pracy.
 3. Opracowanie dokumentacji BHP: instrukcji, programów, regulaminów itp.
 4. Opracowanie dokumentacji zabezpieczającej przed wybuchem (atmosfera wybuchowa).
 5. Sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej.
 6. Oszacowanie ryzyka zawodowego.
 7. Pomiary elektryczne oraz środowiska pracy.
 8. Pomoc przy odbiorach obiektów i stanowisk pracy.
 9. Wykonywanie czynności służb BHP - obsługa zakładów.
 10. Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy.
 11. Doradztwo w dziedzinie ochrony środowiska, bhp oraz prawne do spraw w sądach (wyliczanie opłat w zakresie korzystania ze środowiska),
 12. Doradztwo w dziedzinie doboru środków ochrony indywidualnej.
 13. Deklaracje zgodności maszyn i urządzeń (audyt potwierdzający zgodność bezpieczeństwa).
 14. Ozonowanie - jedynie 40 zł + metraż!