wssd olsztyn

Poniżej zamieszczamy materiały dla pracowników poszczególnych grup z zakresu szkolenia okresowego BHP w formie e-learningowej. Proszę kliknąć w odpowiedni link i pobrać materiały na pulpit, plik o nazwie filmy zawiera pakiet lików do filmów omawiających praktyczne aspekty w zakresie m.in. pierwszej pomocy, wypadków przy pracy czy ochrony przeciwpożarowej, filmy uruchamiają się automatycznie po kliknięciu na odpowiedni link (nie ma możliwości pobrania filmu). 

Folder dla Pracodawcy i osób kierujących pracwonikami

Folder dla Służby BHP

Folder dla pracowników na stanowiskach medycznych

Folder dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Folder dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Link do spotkania online w środy w godzinach od 10:00 do 12:30 - DOŁĄCZ  - tu instrukcja logowania

Numer Spotkania - 163 500 9916

Karta Egzaminacyjna

Egzamin - informujemy, że pytania testowe znajdują się w folderach dla poszczególnych grup szkoleniowych.

Życzymy miłej lektury oraz powodzenia podczas egzaminu.

Zespół ECBP