44 WOG

Poniżej zamieszczamy materiały dla pracowników i żołnierzy poszczególnych grup z zakresu szkolenia okresowego BHP dla pracowników i żołnierzy 44 WOG. Proszę kliknąć w odpowiedni link i pobrać materiały na pulpit, plik o nazwie filmy zawiera pakiet lików do filmów omawiających praktyczne aspekty w zakresie m.in. pierwszej pomocy, wypadków przy pracy czy ochrony przeciwpożarowej, filmy uruchamiają się automatycznie po kliknięciu na odpowiedni link (nie ma możliwości pobrania filmu).

 

Szkolenie BHP dla kierujących pracownikami/żołnierzami

Szkolenie BHP na stanowiskach adm-biur. pracownicy i żołnierze

Szkolenie BHP robotnicze dla pracowników i żołnierzy