Zapraszamy do zapoznania się z Misją i Polityką Jakości naszej firmy

POLITYKA JAKOŚCI

Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa Pracy

Henryk Kowalski

 iso

 Misja

ECBP jest liczącym się ośrodkiem szkoleniowym na rynku europejskim przywiązującym ogromną wagę do jakości świadczonych usług.

Naszą misją jest oferowanie usług szkoleniowych i doradczych dostosowanych do zmieniających się potrzeb naszych Klientów. Podstawą naszych działań jest badanie potrzeb rynku i troska o zapewnienie praktycznych i przydatnych rozwiązań z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Znajdujące się w naszej ofercie edukacyjnej kursy, warsztaty, szkolenia i seminaria są traktowane jako użyteczne, wiarygodne i cenne źródło praktycznej wiedzy zawodowej. Cieszymy się dobrą opinią wśród naszych dotychczasowych uczestników szkoleń i kursów, klientów szkoleń zamkniętych oraz uczestników projektów finansowane ze środków Unii Europejskiej. Potwierdza to fakt, że chętnie powracają na nasze zajęcia bez względu na formułę.

Współpracujemy ze sprawdzoną i kompetentną kadrą dydaktyczną dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować najwyższej jakości szkolenia i usługi doradcze, które podnoszą kwalifikacje, przyczyniają się do rozwoju kariery czy w uzyskaniu zatrudnienia.

Powyższą misję pragniemy wypełnić poprzez zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług szkoleniowych w sposób sprawny, rzetelny i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi oraz ciągłe podnoszenie poziomu realizacji usługi szkoleniowej i obsługi klienta.

 

Polityka Jakości - realizacja celu

Informujemy, że cele określone w Polityce Jakości zamierzamy osiągnąć dzięki:

 • wprowadzeniu, stosowaniu i utrzymaniu oraz stałym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015;
 • przestrzeganiu wdrożonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników i osoby współpracujące;
 • zatrudnieniu kadry dydaktycznej posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i wysokie umiejętności praktyczne;
 • określeniu odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa oraz bezpośrednich wykonawców za jakość realizowanych usług;
 • prowadzeniu usług szkoleniowych oraz kursów w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy usługi;
 • podnoszeniu jakości usług szkoleniowych i bezpośredniej obsługi uczestnika szkoleń oraz kursów;
 • nieustannemu unowocześnianiu metod nauczania i modernizacji bazy szkoleniowej;
 • planowaniu, realizowaniu, nadzorze, mierzeniu i doskonaleniu funkcjonalności procesów związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną;
 • zapewnieniu kompleksowej informacji dotyczącej oferty edukacyjnej i usług szkoleniowych oraz realizacji kursów;
 • zapewnieniu dla każdej informacji będącej w posiadaniu ECBP należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony;
 • ciągłemu analizowaniu uwag i sugestii uczestników naszych szkoleń;
 • uwzględnianiu i skutecznemu reagowaniu na zgłaszane reklamacje;
 • stałemu i rzetelnemu badaniu satysfakcji klienta na podstawie udostępnianych anonimowych ankiet.

 

Potwierdzeniem naszych starań jest wdrożenie, utrzymywanie i stałe doskonalenie systemu zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa. Niniejsza Polityka Jakości została zakomunikowana wszystkim naszym pracownikom i osobom współpracującym.

Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie niezbędnych środków dla realizacji powyższych celów, a także podejmowania stosownych działań w celu dostosowania i doskonalenia działalności ECBP i wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością. 

 

Właściciel

Henryk Kowalski

 Elbląg, dnia 2020-06-01