Usługi BHP dla pracodawców

Zapewniamy szeroki zakres usług BHP dla pracodawców. Nasza oferta obejmuje nie tylko szkolenia, które są dostępne zarówno stacjonarnie, jak i online, ale również outsourcing zadań należących do służby BHP. Między innymi opracowujemy raporty powypadkowe, a także dokumentację BHP, która obejmuje regulaminy oraz instrukcje stanowiskowe. Przeprowadzamy też liczne audyty, a w tym analizę warunków pracy, jak również weryfikację stanu ochrony pożarowej.

Tego rodzaju działania podjęte w tych obszarach pozwalają na identyfikację potencjalnych zagrożeń i zalecenie odpowiednich działań prewencyjnych. Świadczymy również usługi związane z rejestrowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy, a wszystkim tym zajmują się doświadczeni specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami oraz kwalifikacjami.

Obsługa BHP pracodawców

Opracowanie instrukcji

Dokumentacja i porady w zakresie BHP