Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy

identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń, które mogą prowadzić do wypadków lub chorób zawodowych. Oferujemy profesjonalne usługi w tym zakresie, pomagając firmom w utrzymaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie dostosować nasze działania do specyfiki każdego stanowiska pracy, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa dla pracowników.

Jak identyfikuje się zagrożenia na stanowisku pracy?

Identyfikacja zagrożeń obejmuje badanie stanów środowiska pracy mogących spowodować wypadek przy pracy lub chorobę. Warto zastosować metodę list kontrolnych, opracowanych na podstawie wykazu czynników szkodliwych i niebezpiecznych zawartych w odpowiednich przepisach i normach.

Klasyfikację niebezpiecznych i szkodliwych czynników można przeprowadzić na podstawie norm, takich jak PN-Z-08052:1980 czy PN-EN ISO 12100:2012. Określenie zagrożeń na stanowisku pracy powinno opierać się na:

  • wiedzy zawodowej zespołu,
  • wymaganiach przepisów i norm,
  • dokumentacji techniczno-ruchowej,
  • wynikach pomiarów czynników środowiska pracy,
  • danych z zakresu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Po identyfikacji zagrożeń wykonujemy ich weryfikację na stanowisku pracy. Sprawdzamy, czy wszystkie z nich zostały uwzględnione i ewentualnie eliminujemy te, które są mało znaczące. Uwzględniamy przy tym ryzyko miejscowe, ryzyko zadania, ryzyko zawodowe oraz ryzyko zewnętrzne. Bierzemy też pod uwagę wszystkie zadania, które wykonuje pracownik.