Dokumentacja i porady w zakresie BHP

porady w zakresie BHP

Oferujemy kompleksowe usługi związane z dokumentacją i poradami w zakresie BHP. Naszym celem jest zapewnienie, że Twoja firma spełnia wszystkie wymagania prawne oraz standardy związane z bezpieczeństwem pracy. Nasza dokumentacja BHP jest zgodna z obowiązującymi przepisami i na bieżąco aktualizowana. Oferujemy również profesjonalne porady, które pomogą Ci zrozumieć, a także zastosować przepisy BHP w praktyce. Nasze usługi są dostosowane do potrzeb każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży.

Co obejmuje dokumentacja BHP?

Dokumentacja BHP obejmuje szereg instrukcje, programów szkoleniowych, a także rejestrów czynników szkodliwych. To także wszelka dokumentacja powypadkowa oraz związana z oceną ryzyka zawodowego i pomiarami czynników uciążliwych w środowisku pracy. W ramach naszych usług zajmujemy się opracowaniem:

  • szczegółowego program szkolenia – instruktażu stanowiskowego;
  • wykazu prac wzbronionych kobietom;
  • wykazu prac wzbronionych młodocianym;
  • oceny ryzyka zawodowego na stanowisku;
  • rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych;
  • rejestru pracowników młodocianych;
  • regulaminu gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, harmonogramu przydziału, ewidencji przydziału;
  • kart charakterystyki preparatów chemicznych;
  • spisu preparatów chemicznych stosowanych w zakładzie.

Każdy z tych dokumentów ma na celu zapewnienie, że pracownicy są świadomi potencjalnych zagrożeń na swoim stanowisku pracy i wiedzą, jak postępować w przypadku awarii czy wypadku. Dokumentacja ta jest niezbędna do monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy.