Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pomagamy firmom w jego określaniu, ocenie i kontrolowaniu. Nasze usługi obejmują analizę stanowisk pracy, identyfikację potencjalnych zagrożeń, ocenę ryzyka oraz proponowanie odpowiednich środków zaradczych. Wszystko to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie BHP, którzy są gotowi wesprzeć przedsiębiorstwo w każdym aspekcie tego rodzaju zagadnienia.

Pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy

Pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy to nieodłączny element oceny ryzyka zawodowego. Polegają one na ocenie warunków pracy, takich jak poziom hałasu, oświetlenie, temperatura, wilgotność czy obecność szkodliwych substancji w powietrzu. W zależności od specyfiki stanowiska pracy mogą obejmować różne rodzaje pomiarów – akustyczne, termiczne, chemiczne czy biologiczne. W ECBP korzystamy z nowoczesnego sprzętu oraz metod pomiarowych

Celem takich działań jest identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy. W ten sposób możemy ocenić, czy warunki pracy są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek nieprawidłowości, proponujemy konkretne środki zaradcze, takie jak na przykład zmiana organizacji pracy, zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz poprawa warunków środowiskowych. Dzięki temu możesz zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy, a także uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów BHP.

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy

Analiza warunków pracy