Ocena ciężkości pracy

zmęczenie pracą

Nasze usługi obejmują ocenę ciężkości pracy, co jest niezbędne do prawidłowego zarządzania ryzykiem zawodowym. Parametr ten określamy na podstawie pomiarów między innymi:

  • wentylacji płuc,
  • zużycia tlenu przez organizm,
  • częstotliwości skurczów serca,
  • temperatury ciała.

Wykorzystujemy różne metody oceny, a w tym metodę tablicową, która jest uznawana za jedną z bardziej efektywnych. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy są w stanie przeprowadzić rzetelne i dokładne badania wydatku energetycznego podczas pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Zapewniamy również wsparcie w implementacji zaleceń wynikających z oceny.

Pomiary metodą tablicową

Metoda tablicowa pomiarów wg Lehmanna to sposób oceny wydatku energetycznego podczas wykonywania pracy. Opiera się na dwóch głównych kryteriach: pozycji ciała oraz zaangażowania fragmentów ciała (grupy mięśni) i stopnia ciężkości pracy. Praca może być klasyfikowana jako lekka, średnio ciężka lub ciężka, w zależności od tempa pracy, ciężaru narzędzi oraz transportowanych przedmiotów.

Warto zwrócić uwagę na współczynnik 0,85 w przypadku oceny pracy wykonywanej przez kobiety oraz na konieczność uwzględnienia parametrów mikroklimatu na ocenianym stanowisku. Dla środowiska gorącego wydatek energetyczny jest wyższy o 12%, a zimnego – 10%.

Metoda Lehmanna jest przydatna w ocenie środowiska pracy oraz możliwości poprawy warunków pracy i dobierania pracowników do zadań związanych z wysiłkiem fizycznym. Ocenę wydatku energetycznego powinien przeprowadzić specjalnie powołany zespół, składający się między innymi z przedstawicieli pracowników, kierownictwa, personelu inżynieryjno-technicznego, lekarza medycyny pracy i pracownika służby BHP.