Obsługa BHP pracodawców

osoba w kasku nhp

W ramach naszych usług zapewniamy kompleksową obsługę BHP pracodawców. Nasza oferta obejmuje szereg usług, które pomagają firmom w spełnieniu obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród nich znajdują się szkolenia BHP, doradztwo prawne, opracowywanie instrukcji BHP, a także przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa. Nasze usługi są dostosowane do potrzeb różnych branż i typów działalności, a nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie BHP.

Odpowiedzialność za BHP w miejscu pracy

Zgodnie z prawem za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy odpowiada pracodawca. To on ma obowiązek zapewnić odpowiednie przeszkolenie, zadbać o właściwie warunki stanowiskowe, a także w razie konieczności zapewnić środki ochrony indywidualnej. Pracodawca może jednak powierzyć te obowiązki służbie BHP lub zewnętrznemu podmiotowi, takiemu jak nasza firma. W takim przypadku to my przejmujemy odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP w firmie klienta, a także dostosowanie obiektu i warunków pracy do wymogów prawnych. Nasza obsługa BHP obejmuje zarówno doradztwo, jak i praktyczne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Powołanie służby BHP jest obowiązkowe w przypadku firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników. W mniejszych firmach, obowiązki związane w tym zakresie może pełnić sam pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona. W praktyce jednak nawet w małych firmach warto skorzystać z usług doświadczonej służby BHP. Dzięki temu pracodawca może skupić się na prowadzeniu biznesu, a kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pozostawić specjalistom.